دافغانستان د اسلامی جمهوری داطلاعاتو او کلتور وزارت ، داسی چی ادعا کیږی، ددو تلویزنی شبکو ته په یوه نوم جواز صادر کړی دی چی ددی دو تلویزونو داختلافاتو او اعتراضاتو سبب شوی دی .

دجهان تلویزون چی دپروان په ولایت کی فعالیت درلوده او کوم د جهان تلویزون چی په کابل کی نشرات درلوده، دڅو مودی راهیسی د”جهان” پرنوم باندی دیو بل سره په شخړه کی دی چی دا موضوع عدلی او قضایی او همدارنګه دطلاعاتو او کلتور ځانګړی درسنیو او خبرنګارانو کمیسیونو نو ته د دعوا رسیدلی ده ، خو په ظاهره داسی ښکاری چی دا موضوع نه ده حل شوی او دهری ورځی په تیریدو سره دا شخړه نور هم په زیاتیدو ده .

دپروان ولایت دجهان تلویزون مسوولین هره ورځ د تحسن د خیمی په درولو سره د کابل په ښار کی هڅه کوی چی داطلاعاتو او کلتور وزارت پاملرنه، همدارنګه ټولیزه اتحادیو او درسنیو د مدافع او هم دبیان دآزادی د بنسټونوتوجه ځان ته جلب کړی، تر څو دی ستونزی ته رسیدنه وشی .

د نی دفتر د رسنیو دڅار دعمومی رئیسعبدالمجیب خلوتگروویل : ” له هغه ځایه چی د اطلاعاتو او کلتور وزارت دافغانستان د تلویزونو د جواز ورکولو مسوول دی ، باید ددواړو تلویزونی شبکو اسناد مطالعه کړی او دقانون مطابق هر یو چی ددی تلویزون داصلی نوم (جهان تلویزون ) مستحق وی ، د کار کولو جواز ورکړل شی .اودی ستونزی ته د پای ټکی کښیږدی” د هغه پرته دا ستونزه کولای شی چی رسنیو او اطلاعات او کلتور وزارت ته زیان ورسوی .

دافغانستان د نی دفتر چی دازاد رسنیو ملاتړی اداره ددی وضعیت دوام نه دافغانستان د رسنیو او نه هم ددولت په ګټه بولی .نو ځکه یو ځل بیا هم تاکید کوی چی دی ستونزی ته دی هرڅه ژر رسیدنه وشی .او پدی هکله دی په ټینګه تصمیم ونیسی .