دافغانستان دتلویزون دیجیتل کولو پروسه ددوکلونو راهیسی پیل شوی ده او لاتراوسه یو شمیر تلویزونونه په مرګز او ولایتونو کی د دآنالوګ څخه دیجیتل ته ندی لیږدول شوی .

په افغانستان کی دتلویزونونه دلیږد پروسه د انالوک څخه دیجیتل ته دافغانستان درسنیو په بنسټیزه کولو کی یو لازمی امر شمیرل کیږی، ددی پروسی نه په دوکلونو دتیریدو سره بیا یو شمیر دافغانستان تلویزونه دیجتل شوی نه دی .

دبل پلوه ددیجیتل جوړلو مقرره چی د ډیری مودی راهیسی ددافغانستان دحکومت پر میز قرار لری او د دملاتړو بنسټونو او دخبریالانو د اتحادیو او ټولن سره صلاح مشوره نه شوی هم معلومات په لاس کی نشته .

دکافی معلوماتو نه ارایه کول اوهم ځینی وخت ددی پروسی ناڅرګندتوب دیوشمیر تلویزونونو او رادیو ګانو دمدیرانو داندیښنی سبب شوی دی او ددی لړی د چلونکو څخه شکایت او ګیله لری چی ددی لړی ناڅرګندتوب دپرمختګ او پانګوالی مخه پدی برخه کی نیولی ده .

دافغانستان دنی دفتر چی دآزادو رسنیو ملاتړ اداره ده دافغانستان د اساسی قانون د پنځوسمی او درسنیو دقانون د پنځمی مادی پراساس دولت دمعلومات په ارایه کولو باندی مکلف ګڼی کوم چی دښاریانو له خوا غوښتل شوی دی .

د مخابراتو وزارت د اترا اداره پدی هکله مسوولیت لری ترڅو دپرمختګونو او هغه موارد چی ددی لړی دبڅی کیدو سبب ګرځی درسنیو او ښاریانو سره شریک کړی .

نی همدارنګه د ملی یووالی دحکومت څخه غواړی ترڅو د دیجیتل جوړولو دمسودی دجوړولو پر مهال درسنیو دملاتړو بنسټونو او دبیان د ازادی د ملاتړو همدارنګه دافغانستان د رادیو او تلویزونونو د چلوونکو سره په اړیکه کی شی او ددی سکتور نظریات دی پدی مقرره کی درج کړی .