داصلاح ورځپاڼه داطلاعات او کلتور وزارت په امر د نا څرګندو دلایلو له وجی د چاپ څخه پاتی شوه.

دا ورځپاڼه دخلکو تر منځ یو آشنا نوم چی تقریبا سل کاله یی دافغانستان دمطبوعاتو په تاریخ اوږد عمر لری ، په نظر کی ده چی داطلاعاتو او کلتور وزارت له خوا وتړل شی .

د نی دفتر چی دافغانستان د آزادو مطبوعاتو ملاتړ اداره ده ؛ داطلاعاتو او کلتور وزارت دمسوولینو څخه غوښتنه کوی ترڅو ددی خپرونی د حیاتد دوام زمینه دی برابره کړی او اقتصادی ستونزو په صورت کی دی دا وزارت هڅه وکړی ترڅو دسولی خوښونکو بنسټونو په مرسته او همکاری او هم دبیان آزادی او نورد هیواد زړه سواندو شخصیتونو په مرسته ددی خپرونی نشرات جاری وساتل شی او مطبوعات داسمان څخه راونه لویږی، ترڅو وکولای شو چی د پرمختللو رسنیو دساتنی په موخه خپل تاریخی مسؤلیت په ښه توګه تر سره کړو .

دا څرګنده ده چی دافغانستان دتصویب شوو قوانینو او په تیره بیا دافغانستان داساسی قانون پراساس لوی مکلفیت لری ترڅو درسنیو څخه ملاتړ وکړی او هم دبیان دآزادی دپراختیا لپاره کاروکړی نه داچی هغوی تحریم یا وتړی دلاس ته راغلو فرصتونو څخه ګټه واخلی دارزښتمندو جرایدو مصادره لکه داصلاح ورځپاڼی تړل بی پروایی او داساسی قانون څرګنده نقض ګڼل کیږی.