دکلید رادیو سیمیز خبریال محمد اسحق اکرمی ادعا لری چی دبامیانو ولایت دامنیه قوماندان ساتونکو له خوا وهل شوی دی . نی دافغانستان دآزادو رسنیو ملاتړ اداره دپولیس دا چلند غیر قانونی بولی او هغه په سختی سره غندی.

دښاغلی اکرمی پر وینا ، هغه وخت د قوماندن دساتونکو له خوا ووهل شو.چی غوښتل یی دهمدی ساتونکو د وهلو ټکولو څخه چی نور سرتیری یی وهل فلم واخلی او د هغه څخه رپوټ جوړ کړی.

دا خبریال همدا شان ادعا لری چی د بامیان دامنیه قوماندان مخی ته دهغو دساتونکو له خوا وهل شوی دی . دنی دفتر چی دافغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره ده دامنیتی ځواکونو غیر قانونی او غیر مسلکی چلند د خبریالانو پر وړاندی غندی او وایی چی دا ډول غیر قانونی او ناسم چلندونه د ځینو دپولیسو دکارکوونکو د زغم وړ نه دی .

د نی دفتر دکورنیو چارو وزارت د مشرتابه څخه غواړی ، هغه څه چی یی د خبریالانو سره څو ځله ژمنه کړی چی د خبریالانو پر وړاندی د تاوتریخوالی عاملین به مجازات کړی ، پر هغه باندی عمل وکړی ، او کوم کسان چی ددی خبریال په وهلو ټکولو کی لاس درلوده ، عدلی او قضایی څانګو ته ور وپیژندی .

دوی اونی مخکی کله چی دطلوع نیوز خبریال دبدخشان په ولایت کی دپولیس له خوا ووهل شو چی وروسته د هغه ولایت دقوماندان له خوا هغه سربازیی تادیب کړ،کوم چی د خبریال سره بد چلند کړی و.

دبامیان ولایت قوماندان هم دقوانینو داجرای په خاطر او هم ددی ډول بد چلند دنه تکرار دمخنیوی په موخه مکلف دی چی خطا کوونکی سرتیری عدلی او قضایی ځانګو ته وسپاری ترڅو په راتلونکی دداسی غیر قانونی او غیر مسلکی چلندونو څخه مخنیوی وشی .

دافغانستان دکورنیو چارو وزارت باید خپلو ستیرو ته دقانون دتنفیذ دزده کړو ترځنګ خپل تعلیمی نصاب کی دبشری حقونو دمواردو په اړه یو مضمون شامل کړی ترڅو هغوی پوه شی همداسی چی دوی دقانون نه ساتنه په هم دنده لری خبریالان هم د معلومات رسولو دنده لری چی باید دفلم اخیستینی او رپوټ جوړولو پر مهال ددوی څخه ساتنه او ملاتړ وشی .