دنی ددفتر دموندونو پر اساس، دتاوتریخوالی دځانګړو او خاصو ډولونه لکه : پر خبریالانو باندی تاوتریخوالی، سانسور ته مجبورکول،لنډ مهاله نیونی، درسنیو تړل، معلوماتو ته پر لاسرسی باندی محدودیت او خبریالانو تیښته دهیواد نه دباندی د طالبانو حکومت د راپرزیدو وروسته دافغانستان په دوو دورو( دحامدکرزی او دملی یووالی حکومت) را ټول شوی دی، چی ښیی دبیان دازادی وضعیت دملی یووالی په حکومت کی د ښاغلی حامد کرزی دحکومت  د دوران په پرتله بدتره شوی دی .

 

پر خبریالانو باندی تاوتریخوالی، دملی یووالی حکومت د ښاغلی حامد کرزی د وخت سره ډیر توپیر لیدل کیږی  دملی یووالی حکومت کی ۴۳۱ په سلو کی  تاوتریخوالی زیاتوالی موندلی دی.

په افغانستان کی د ۲۰۱۴ م کال د اکتوبر څخه بیا تر  ۲۰۱۷ اکتوبر  پوری په  مجموع کی کوم تاوتریخوالی چی پر خبریالانو باندی تر سره شوی دی ۶۲۰ مورده دی، دا دټولو هغه تاوتریخوالی نه ډیر دی کوم چی  په  ۲۰۰۱ څخه بیا تر ۲۰۱۴پوری  ( د حامد کرزی په دیارلس کلنی دوره کی  ) تر سره شوی و..

سانسور هم دملی یووالی دحکومت په  دوران کی زیاتره لیدل شوی دی . کومی سروی چی دنی ددفتر له خوا ترسره  شوی دی ، داسی معلومیږی چی زیاتره وګړی ناراض شوی دی کوم سروی چی ۲۰۱۵ په   کال کی  تر سره شوی دی؛ نیمایی ځواب ورکونکو ویلی وه  چی سانسور د حکومت له لوری تر سره شوی دی. یوه بله سروی چی د ۲۰۱۷ کال په یوه لومړی ورځو کی تر سره شوی دی ۹۴ په سلو کی ویلی دی  چی دخپل ځان او کورنیو د ځان دساتنی په وجه نه شی کولای په ټولنیزو رسنیو کی  انتقادی مطالب  نشر  کړی .

دبل پلوه دملی یووالی د حکومت په دوران کی خبریالان دسانسور ، ګواښ او حتی نیونو سره مخ شوی دی چی دمطالبو دنشر په صورت کی به زندان ته واچول شی .

زندان ته اچول او نیونی دملی یووالی په حکومت کی ډیر شول  دبیلګی په توګه ، دخبریالان نیول دملی امنیت دشورای او دملی امنیت دریاست او والیانو په  دستور تر سره شوی دی .

د ملی یووالی دحکومت په دوران کی ، ۱۱۲ رسنۍ په افغانستان کی تړل شوی دی، پداسی حال کی چی په پخوانی حکومت کی ددومروه ډیرو رسنیو دتړلو شاهد نه و.

دملی یووالی د حکومت په راتګ سره نا‌امنی‌پراخوالی وموند ، او دهیواد زیات شمیر خلکو کډوالی ته مجبوره شول او د ۵۰۰ به شاوخواکی خبریالان او د رسنیو کارکونکی په کی شامل وه . چی د نا امنیواو دراتلونکی دنا څرګند حالت په وجه خپل هیواد یی خوشی او اروپایی مملکتونو ته پناه یوړه .

که څه هم دملی یووالی  حکومت په دوران کی قوانین او تقنینی اسناد او مقرری دبیان د آزادی اطلاعات ته لاسرسی  تصویب  او توشیح شو، خو دارپوټ ښیی  چی همدا قوانین او مقررۍ دملی یووالی حکومت  زیاتره  تر پښو لاندی شوی دی.

معلوماتو ته دلاسرسی قانون، دټولنیزو خصوصی رسنیو دفعالیت دطرزدمقرری  دتاسیس ، دخبریالانو د مصؤنیت و امنیت مقرره دملی یووالی دحکومت پر وخت او دجمهور ریس دفرمان پراساس داجرا لاندی ونیول شو. ، په داسی حال چی دحامد کرزی دحکومت په وخت کی  یوازی اساسی  قانون او دټولنیزو رسنیو قانون دبیان دازادی په موخه موحود و.

یوازینی عملی  اقدام  چی دملی یووالی دحکومت کی دبیان د آزادی په موخه صورت موندلی دی ، د خبریالانوپر وړاندی دتاوتریخوالی  د دوسیو څیړل  دی چی دکرزی په دیارلس کلنی دوره کی دا کار شوی نه و.  ۱۷۰ دتاوتریخوالی دوسیی د خبریالانو پر وړاندی ترڅیړنی لاندی نیول شوی دی او لس ګونه نور دڅیړنی په حالت کی دی  .

دنی د آزادو رسنیو دملاتړ اداره ، دملی یووالی دحکومت څخه غواړی ترڅو ددی څیړلو دموندونوپر اساس دبیان دآزادی دبنسټ کولو په لاره کی او داړتیا وړ اسانتیاو په لاس ته راوړولو کی پاملرنه وکړی او دبیان دآزادی

دقانون مطابق ؛د بیان آزادی ملاتړ وکړی  او د سانسور او دخبریالانو په منځ کی دویری دجوړولو او د خپل ځان سانسورکیدو سبب کیږی ، باید مخنیوی وشی .