دافغانستان دولت دکوید ۱۹ ناروغی ته دهغه پراختیا ته په پام کی لرنۍ سره یو ځانګړی بودیجه لږه تر لږه دهرات، قندهار او کابل،ولایتونو ته په پام کی لری. دابودجه به هغه ځانکړو زیان منونکو برخو ته په ډول ډول کاری برخو کی ویشل کیږی .
دافغانستان رسنیزوټولنو مالی وضعیت ته په پاملرنی سره چی پدی وروستیو کلونو کی غټ زیانونو ګاللی دي او په ټول هیواد ددوهسوو په ښاوخواکی رسنیو خپل کارونو ته توقف ورکړی او دکرونا ناروغی پراختیا به لانور هم درسنیو مالی وضعیت ته زیان ورسوی
اوس چی دافغانستان جکومت دکرونا ناروغی سره دمبارزی په موخه یوه اندازه بودجه دهر ولایت ته په نظر کی لری . نی غواړی چی یوه اندازه دا بودجه دهررسنۍ ته دهغه د درجی بندی پراساس ځانګړی کړي.
نی د حکومت څخه غواړی چی ترڅو دکوید۱۹ دناروغی اعلانونو او نور اشتهارات چی دکرونا ناروغی په اړه خپریږی یوه اندازه بودجه رسنیو ته ځانګړی کړی . ددی کړنو په تر سره کیدو سره کیدای شی چی رسنی دلازیاتو زیانونه مخنیوی وشي. او داساسی قانون ۳۴ ماده چی دبیان دازادی څخه ساتنه ده پدی ډول عینی مصداق پیداکړي

معلوماتو ته لاسرسی دستونزودحل څلورویشت ساعته شمیره
093702004477