نی دآزادو رسنیو ملاتړ اداره د ژورنالستانو د فدراسیون په مرسته او دافغانستان د رسنی داخلاقی موازینو د اهمیت په نظر کی نیولو سره ، دخبریالانو سره مخامخ صلاح مشوری او خبری په ټول هیواد می پیل کړی دی .

تر اوسه پوری دشمال او شمال ختیځ ، سهیل او لویدیځ او شمال ختیځ او مرکزی سیمو کی چی په ییل بیل ناشتی درلودی دزونونو په مرکزونو کی دخبریالانو پر اخلاقی موازینو باندی بحث او خبری کړی دی او نظریات یی په کتبی ډول زنوږ سره شریک کړی .

د خبریالانو وروستی ناسته د کابل په زون او دکابل شمالی زون دغزنی او میدان وردګ ناستی په راتلونکی اونی کی تر سره شی .او ددی ولایتونو خبریالان به خپل نظریات او وړاندیزونه داخلاقی موازینو ته دغنامندی په موخه دخبریالانو سره شریک کړی .

دنی دفتر دافغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کونکو اداره دټولو خبریالانو څخه چی دخبریالانو داخلاقی موازینو په اړه غواړی خپل نظر وړاندی کړی؛ په دیر احترام سره هیله کوی ترڅو په وروستی ټول پوښتنه کی چی د مارچ په ۳۰ دچهارشنبه په ورځ جوړیږی ، ګډون وکړی او دافغانستان خبریالی ټولنه دیو واحد اخلاقی موازینو سند په جوړیدو کی خبریالانو سره مرسته وکړی.

همدارنګه د یادونی وړ ده چی په نژدی رانلونکی کی ؛ دافغانستان دخبریالانو ملی کنفرانس ،د افغانستان د ژورنالستانو دفدراسیون او دافغانستان در سنیو له خوا د نی ددفتر په مرسته په کابل کی جوړ شی چی په هغه کی به دټول هیواد خبریالان حضور ولری او دافغانستان دخبریالانو اخلاقی موازین به په کابل کی تصویب شی .