پدی ورورستیو کی یوسند چی  دطالبانو ۱۴۹ماده ایز دمنشورتر نامه لاندی په رسنیو کی خپور شوی دي چی په هغه دامارات اسلامی دنظام پر جوړولو باندی تاکید شوی دي داسی چی لیدل کیږی دپخواني امارت اسلامی سره هیڅ دول توپیر نه لری.

کوم سندی یو حکومتی سرچینی دافغانستان یو خصوصی تلویزون ته ورکړل دي داسی ښیی چي طالبان دراتلونکی نظام دجوړلو په موخه دیو قانون مسوده  ” د افغانستان اسلامی امارت منشور” ترنامه لاندی جوړ کړی دي.

ددی مادی په ۷۴ څلور اویامه ماده کی راغلی دي چي طالبان هغه نړیوالوارزښتونوته ، چی دهغوی دبیان پربنست تفسیر شوی دی لکه دبیان آزادی هغه ته ژمن او متعهد نه دي.  چي په دی اساس  طالبان خپل په لید لوری کی هیح ډول بدلون   د بیان آزادی ، د ښځو حقونو او بشری حقونو په هکله ندی راوستي .

 

دا منشور وایی چی ټولی آزادی‌ ګانی هغه څه چی اسلام یی تعریف کړي دي، هغسی به وی او ټول د اسلامی امارت لایحی به وروسته درهبری شورای دموافقی ، دعلماو شورای او امیر المونین او یا دهغه دمرستیال له لوري اجرایی کیږی.

دنی دفتر لدی څخه اندیښنه لری هغه څه چی پدی منشور ذکر شوی دي هغه ته په پاملرنی سره دتیر اتلس کلونو لاس ته راوړونۍ او په ځانګړی ډول دبیان آزادی به له منځه لاړل شي .

نی د آمریکا دمتحده ایالاتو او په تیره بیا دسولی په چارو کي خانګړې استازې ښاغلی زلمی خلیل‌زاد څخه غوښتنه کوی ترڅو د طالبانوڅخه وغواړی چی  دا منشور ملغا او بی‌ارزښته اعلان نکړی. نی همدارنګه دتولودخیلوغاړوڅخه چي دطالبانو سره په بحث او ویناو بوخت دي دا غوښتنه کوی چي دبشری حقونو دارزښتونو، لکه دبیان آزادی،درسنیو ازادی اورسنیو دحق دساتني په موخه  دطالبانو څخه تضمین واخلی .

نی همدارنګه دافغانستان حکومت حخه غوښتنه کوی ترڅو چی دا منشور ملغا شوی نه وی دطالب بندیانو دخوښی کیدو څخه مخنیوی او ډډه وکړی .