دنی دفتر موندنی ښیی چی  په تیرو دری کلونو کی ؛ دملی یوالی حکومت دنوی کړنلاری پراساس؛ ۵۰ ددولت منتقدین یی دویاند، کارمند او صلاح کار په صفت ګټه اخیسته ده  .

په مجموع کی ۵۰ خبریاله چی په دولتی سکتور کی جذب شوی دی  ۴۱ تنه یی په ملکی برخه کی او نور یی په پوځی برخه کی په دنده ګمارل شوی دی

دنی دفتر موندنی ښیی  چی ۲۱ خبریاله دهرات ولایت څخه؛ دخبریالی مسلک پریښیی دی او په دولتی پستونو جذب شوی دی . کابل په لږ توپیر سره  ۱۹ خبریاله په دوهم  قطار کی او کندهار اوبلخ هم هغه ولایتونه دی چی دملی یووالی حکومت هغوی د حکومت په چوکاټ کی جذب کړی دی .

د نی دفتر د افغانستان، دازادو رسنیو ملاتړ سره لدی د کار او کسب انتخاب دهر چا طبیعی حق ګڼی ، خو دا هم وایی که دا کار د تطمیع او امتیاز ورکولو په موخه وی؛ ډیر سخت داندیښنی وړ دی او دهیواد د نافذه  قوانینو پرخلاف کار دی .

ډیری دغه  ۵۰  تنه خبریالان چی اوس دحکومت په ملکی او امنیتی سکتور کی شامل شوی دی  دحکومت او نظام سرسختو منتقدینو څخه وه  چی وروسته له ارزیابی او څارنی ، هغوی دلوړو تنخواګانو په بدل کی مقرر شوی دی اودچوپتیا مهر یی پر ژبو لګولی دی .

دنی دفتر نی دملی یوالی د حکومت د رهبری څخه غواړی ترڅو دنیوکی پر اصل او دمعلوماتو ازاد څرخ ته هماغسی چی په قانون کی تسجیل شوی دی، احترام وکړی او اجازه ورکړی چی دمعیاری نیوکی  زمینه‌ دهمدغو نیوکو پر اساس په نظام د اصلاحاتو په راوړلو کی هڅه وشی .