دټاکنو دخپلواک کمیسیون اعلان وکړ چی نن چهارشنبه دتلی ۲۵ دشپی ۱۲  بجی باید دسکوت یا چوپتیا پړاو پیل شی   او ټولی رسنی باید د سکوت مرحله  مراعات کړی .  همدارنګه  دټاکنو دخپلواک کمیسیون دهیواد دټولو رسنیو څخه غوښتی دی چی امنیتی پیښی غټی  ونه ښودی او زیاتره تمرکز دټاکنو پر پروسی باندی ولری اوخلک وهڅوی چی درای ورکولو صندوقونو ته ولاړ  شی .

نی دافغانستان دآزادو رسنیو دملاتړ اداره پدی باور ده  چی دامنیتی پیښو لوی ښودل درسنیو کار نه دی، او رسنی دخپل  مسوولیت پراساس چی دخلکو او ټولنی پر وړاندی لری  خپله دنده بولی  چی دهری پیښی څخه خلکو ته معلومات ورکړی  او دښاریانو  دهیواد دپیښو څخه خبر کړی . دنی ددفتر رییس عبدالمجیب خلوتگر وایی :” لکه څرنګه چی ملی ګټو ته په پاملرنی سره  دپیښو څخه معلومات رسول درسنیو له طریقه خلک دخپل کار او بار ته دیو پروګرام جوړولو په موخه مرسته کوی  او دا مهم ده چی خلک د هر ډول پیښی څخه پیښیږی  باخبر شی. دپیښو څخه خبرتیا  کیدای شی خلک درای کولو پر مهال دهغوی ته دهوډ نیولو په موخه مرسته وکړی .”

نی دافغانستان دآزادو رسنیو دملاتړ اداره همدارنګه اندیښه لری  کوم غوښتنی چی دټاکنو دخپلواک کمیسیون له لوری مطرح شوی دی ، ددی سبب شی  چی  حکومت پر سنیو باندی   محدودیت وضع کړی.

نی دهیواد درسنیو څخه غواړی چی دقانون پر اساس د سکوت یا چوپتیا مرحله رعایت کړی او د معمول سره سم  دټاکنو څخه بی پری او مسلکی رپوټونه جوړ کړی  .دنی په باور نی، ټاکنو ته د خلکو تشویق او ترغیب او بی پری او  منصفانه‌ راپور ورکول به دهیواد په ملی ګټو کی حساب شی .