دټاکنو خپلواک کمیسیون دټاکنیزو مبارزاتو رسنیزو سرغړونو ته درسیدنی او ارزونی کړنلاره  یا طرزالعمل په یولسو مادو کی تصویب او نشر کړی دی نی دافغانستان دآزادو رسنیو ملاتړ اداره ددی کړنلاری د تصویب څخه هرکلی کوی

دتصویب شوی کړنلاری څخه  دنی تخنیکی څارنه ښیی هغه څه چی اصل پیژندل شوی دی رسنیز اصول دی؛ لکه :دچکټیا او دقت اصل، دتوازون اصل، دبی طرفی اصل، انسانی کرامت اصل ته احترام.

پداسی حال کی چی  اصل دکړنلارو  او قوانینو او لوایجو په اساسی قانون پوری مربوط دی .د هغه تر څنګ مسلکی اصول کیدای شی  رعایت شی. د افغانستان اساسی قانون ۳۴ ماده او د افغانستان رسنیو  دقانون پراساس باید څارنه اصل وی او دهغه ترڅنګ دخبریالی مسلکی اصول وی.

د نی څیړنی ددی کړنلاری څخه دا ښیی چی ځینی موارد په عام ډول په دی کړنلاری کی راټول شوی دی چی تعریف ته اړتیا لری . پداسی حال کی چی یو دقانونی سندونو ځانګړتیاو څخه دادی چی نباید تفسیر شی  او ځینی موارد په څرګنده ډول په هغه کی ذکر شوی دی .

دکړنلاری د دریمی مادی په شپږم بند کی راغلی دی چی ” درسنیو کمیـټه کولای شی په ټولنیزو رسنیو کی په ټاکنیزو مبارزاتو کی  دبرابر او بی پری نشرات دمرکز او وولایاتو په کچه خدماتی بنسټونو ته محول کړی”

د نی په باور دا اندیښنه  وجود  لری چی خدماتی  بنسټونه  چی دهغه څخه یادونه شوی ده که چیری په  تخنیکی او معیاری توګه ونه شی کړی  چی د رسنیو څخه څارنه وکړی. باید ددی بنسټ ځانګړتیاوی  په دی کړنلاری کی  تعریف شی.

همدارنګه دټولنیزو رسنیو په باره کی  داومی مادی په ۱۵او۱۶ بند کی راغلی دی .

– دنومندانو په ملاتړ دغونډو جوړول او د انځورونو او رپوټونو خپرول ،دټاکنیزو مبارزاتو مخکی او دټاکل شوی  وخت وروسته ، دټولنیزو رسنیو په پاڼو کی . ؛

– در هرډول پیغام خپرول دنومناند له لوری  چی په یو ډول دنوموړی درای او نفوذ دګټورتیا سبب کیږی ، په ټاکلی وخت کی دټاکنیزو کمپاینونو پر مهال.”

په دی  ماده کی په داسی حال کی دټولنیزو رسنیو  دسرغړونو په هکله راغلی دی چی دافغانستان قوانین تر اوسه ټولنیزی رسنی په رسمیت نه پیژنی . دنی ددفتر رییس عبدالمجیب خلوت‌گر وایی:” دټولنیزو رسنیو  قانون یو ځل د انترنت څخه نوم وړی دی  او راغلی دی  انترنت یوه برښنایی  رسنی ده .  خو د مجازی رسنیو، شبکواو ټولنیزی پاڼی، هیڅ قانونی مبنای تر اوسه وجود  نه لری په داسی حال کی چی دا ډول کړنلاری او قانونی اسناد باید دقوانینو پراساس جوړ شی  خو هغه څه چی پدی کړنلاری په باره ذکر شی . محدویت دی چی دقانون پر مبنای نه دی .”

نی دافغانستان دآزادو رسنیو ملاتړ اداره دټاکنو دخپلواک کمیسیون د مسوولانو څخه غواړی  چی پدی کړنلاری باندی تجدید نظر وشی او هغه  موارد چی تشریح ته اړتیا لری ا و داندیښنی  سبب  شوی دی  تعریف کوی.

نی همدارنګه درسنیو څخه غواړی چی دټاکنو په درشل کی پیښی په بی طرفانه ډول او مسلکی دول معلومات ورسوی .