دکورنیو چارووزارت په هغه حکم کی چی ټولنیزو رسنیو کی خپور شوی دي او په ظاهره  د هغه مخاطبین دکورنیو چارو دوزارت منسوبین دی دبیان دآزادی او معلوماتو ته لارسی دقانون دنقض سبب شوی دی.

داحکم چی نن دمرغومی ۲۱ دکورنیو چارووزارت په ټولنیزو رسنیو کی خپور شوی دي، دکورني چارو وزارت سرپرست وزیر  ښاغلی مسعود اندارابی په څلورو مادو کی ددی وزارت منسوبینو ته هدایت ورکول شوی دی.

نی، په دی باور دی چی داڅلور ماده ایز  حکم د هیواد نافذه قوانین تر پښو لاندی کړی دي . ددی سند  په لومړی ماده کی  دکورنیو چارو وزارت منسوبین باید دمختلفو معلوماتو دوړاندی کولو په تیره بیا دکارکونکو دتغییراتوپه هکله او هم دوزارت پر رهبری باندی دنیوکی کولو څخه منع شوی دی .

دنی په اند، دتبدیلو دمعلوماتو د نشرکولو او یا یی دهغوی دځای پر ځای کولو دکورنی چارو وزارت د هر منسوب حق دي دا ماده هم درسنیو دقانون او معلوماتو ته دلاسرسی دقانون  صریح نقض بلل کیږی   .

ددی سند په دوهمه ماده کی دیو واحد معلوماتو ورکولو مرکز څخه خبری کیږی . دنی په آند چی دا امر کیدای شی مثبت وی  خو که چیری دا واحد او یوازینی مدیریت معلوماتو ته لاسرسی دپری کیدو سبب شی ، دا دافغانستان داساسی قانون د لومړی مادی خلاف شمیرل کیږی  . همدارنګه پدی برخه کی ،دکورنیو چارو وزارت  منسوبین درسنیو سره دمرکی کولو څخه  منع شوی دی . او دابرخه داساسی قانون د۳۴ مادی خلاف دی ، مگر داچی هغه کسان  چی وغواړی دخپل مسلک خلاف درسنیو سره خبری وکړی  ..

ددی سند په دریمه  ماده کی ذکر شوی دی چی ټول معلومات  دمعلوماتو ته دلاسرسی دقانون پر اساس صورت ومومی .

نی، په دی باور دی چی دقانون څخه پیروی دحکمی او حقیقی اشخاصومسئولیت‌ دی؛ خو که چیری قوانین  دپوځی دستګاو له نظره عملی شی .دا کیدای شی چی دهماغه قانون دروح دنقض سبب شی .

ددي سند په وروستی برخه  کی ، دوه ځانکړی بنسټونه ته دهغه دپلی کولو په برخه  دنده سپارل شوی ده

دنی دفتر په آند چی ددي حکم ژبه تر ډیره  دزور زیاتی څرګندونه کوی او کیدای شی چی دکورنیو چارو وزارت منسوبینو ته اندیښني وړ وی او د ښاری حقونو نقض وبلل شی .

دنی دفتر دکورنیو چارو محترم وزارت څخه غوښتنه کوی ترڅو ددی حکم دننه کلمات هم دمفاهیمو له لحاظه اوهم دافغانستان دنافذه قوانینو په نطر کی نیولو سره  له سره ولیکل شی  ترڅو اوسنۍ اندیښنو له منځه تللو سبب شی  .