تیره ورځ ځینو دافغانستان تصویری رسنیو، دافغانستان په شمال کی پر یوی کوچنی انجلی باندی دیو ملا دجنسی تیری په اړه دیو خبرد نشرولو ترڅنګ د قربانی د څیری ،هویت او د هغه مرکه خپره کړه چی دا کار دافغانستان دټولنیزو رسنیو د ۴۵ مادی د اومی او اتمی فقری خلاف کار دی او رسنی نباید پداسی مواردو په خپرولو لاس پوری کړی.
دټولنیزو رسنیو په ۴۵ ماده کی هغه آثار او مطالب چی تولید او چاپ یی ممنوع دی او دقانون خلاف دی ،یوهم د تاوتریخوالی او تجاوز د قربانیانو د هویت نه افشاکول او دهغوی دانځورونو نه خپرول دی چی دټولنیزو رسنیو په ۱۴۵ مادی په اومه فقره کی راغلی دی : ” دتیری او تاوتریخوالی دقربانیانو د هویت دبربنډولو چی په یودول د قربانی ټولنیز حیثیت ته زیان رسوی ” او ددی مادی په اتمه فقره کی راغلی دی: ” هغه آثار او مطالب چی دټولنی او په تیره بیا د نوی ځوانانو روانی امنیت او اخلاقی سلامت ته زیان رسوی. ”
د پورته ټکو ته په نظر کی نیولو سره ، رسنی حق نه لری چی د تیری د قربانیانو انځور او هویت خپور کړی ځکه چی دا ددی سبب کرځی چی ترڅو دقربانی شخصیت په ټولنه زیان ووینی. هغه ماشومی چی دقندوز په ولایت کی د جومات د ملا له لوری د جنسی تیری لاندی راغلی ده ، ډیر لوی روانی زیان وینی او د هغه دانځور ښودل د ټولنیز شخصیت او کورنی حیثت یی په جدی توګه زیانمن کیږی.
نی چی د افغانستان دآزادو رسنیو ملاتړ اداره ده دټولو رسنیو که هغه رادیو ،تلویزون یا هم چاپی رسنی وی په ټینګه غوښتنه کوی چی په خپلو رپوټونو کی د رسنیو اخلاقی موازین او اصول په پام کی ونیسی او دهغوی رپوتونه نباید دقربانی یا متضرر حقونو ته زیان ورسوی که چیری رسنیو ته پدی ماوردو کی حقوقی ستونزی پیدا کیږی رسنی په محاکمه کی نه شی کولای له ځان څخه دفاع وکړی.