د هیواد رسنی او خبریالان د ریاست جمهوری په دوهم پړاو کی د کمپاین له دوری څخه بیا تر رای اچونی پوری وکولای شوای چی ټولو پیښو ته پوښښ ورکړی.
د رسنیو فعاله برخه اخیستنه ددی سبب شو چی خلک په خاطر جمعی او د اندیښنی نه پرته صندوقونه ته لاړشی او په دزړه نوماند ته رایه ورکړی. خبریالان ددی واقعیت په درک کولو سره چی ټاکنی یوه ملی پروسه ده او باید دخلکو سره مرسته وکړی چی پدی پروسه کی برخه واخلی او امنیتی خطراتو او ګواشونو په منلو سره دخلکو دسترګو او غوږونو به حیث عمل وکړی او تر ورستی فرصت پوری او دآراو تر شمیرولو پوری هڅه کړی چی دخلکو څخه هیڅ شی هم پټ پاتی نشی.
ټاکنیز ډول ډول پروګرامونه د رای اچونی دمرکزونو څخه پرله پسی رپوتونه وښودل چی رسنی قانونی او ملی ژمنو ته ارزښت ورکوی او دهیواد دپراختیا او پرمختګ پلویان دی؟ سره لدی چی یو شمیر رسنی وی چی پلوی کوله خو د بی پری او معیاری رسنیو رول ډیرښه توصیف کولای شو.
د رای اچونی ورځی سره لدی ښه تیر شوه خو ترهکریز بریدونه د هیواد په شاوخوا کی پیښ شول چی رسنیو د خپل ملی درک او مسولیت چی درلوده د هغه پوښش څخه ډده وکړه او دامر ددی سبب شو چی دطالبان په خپل انترنیتی سایتونو کی رسنی دغرب پلویان وبلی.
د رسنیو مدیرانو خپل ژمنی کوم چی ددوهم پړاو دټاکنو پر مهال شوی وی عمل وکړ او د تر هګرو دګواښونو څخه ونه ویریدل نو باید نوی حکومت کوم چی دتازه حکومت جوړولو ومسوولیت لری د رسنیو او خبریالانو دامهم نقش له یاده ونه باسی .د رای اچونی په ورځ ۵ دتاوتریخوالی پیښی د خبریالانو پر وړاندی شوی دی چی هیل لرو داعمل بیا تکرار نشی.
لومړی پیښه د میترا دتلویزون دخبریال او فلم اخیتونکی شمس الدین دوهلو ټکولو موضوع د جوزجان په ولایت کی ده چی د جنرال دوستم د زوم له خوا تر سره شوی ده. د هرات په ښار کی ناصری دچکاد دتلویزون پروړاندی دنقلیه وسیله یی سره لدی چی کارت درلوده دپولیس له خوا دورل شوی او ورسره زورزیاتی شوی ده جمشید ملکزی، دکلید رادیوخبریال د رپوټ جوړولو پرمهال دنور په دره کی د وهلو ټکولو لاندی راغلی دی . دقندهار په ولایت کی د وړانګی د سیمیزی رادیو خبریال نوراقا د یو ی رای اچونی دمرکز څخه د عکس اخیستلو پر مهال څلور ساعته دپولیس سره و.
خو ددی پیشو سره بیا هم خبریالانو کوم خاص او جدی تاوتریخوالی سره ندی مخامخ شوی.
نی دټولو رسنیو دمدیرانو څخه غواړی چی خپل خبریالان څخه ستاینه وکړی.