د افغانستان  د ظرفیت جوړونی پروگرام رسنیو او ټاکنو ته د (ACME)، چی د استرالیا په مالی مرستو تأمین شوی  او د انترنیوزشبکی  له لوری اجرا شوی دی ، یو دوه نیم کلن پروګرام دی  چی دټاکنو څخه دملاتړ او هم د آزاد او عادلانه ټاکنو په موخه په افغانستان کی دسیمیزو رسنیو له لوری دی. یو شمیر رسنیز شریکان په  افغانستان کی دزده کړی دپروګرامونو د اجرای په موخه ملی او ولایتی  رسنی ته به هدایت ورکړل ی . نی دافغانستان دازادو رسنیو ملاتړ کونکی اداره، ACME سازمان اجرای کونکی د زده کړی دپراختیا پروگرام دی.

همدارنګه  ACME، د ډیرو رسنیو مشران دښارونو او ولایتونو څخه په ټول هیواد کی را ټولوی ترڅو درسنیو مختلف رولونه د تاکنو دخپلواک کمیسیون  او د مطمین او شفاف ټاکنو دحاصولو په موخه بحث وکړی.

 

د نی فعالیتونه  افغانستان د ظرفیت جوړونی پروگرام رسنیو او ټاکنو  (ACME) په لاندی ډول دی  .

  • • ۲۵- تنو ورځپانه لیکونکو ته په ټول هیواد کی ددوو کلونو اویا ددوکلنو داستادی دوره .
  • داسنادو انتشار په اسنادو باندی اړوند لکه ، داجرا او غیر اجراکارتونه ، دسرمقالو لارښود او داسی نور
  • د۱۰ تر ۱۵ سیاسی خبریالانو دزده کړی دوره او مشاوره
  • د ټاکنو په پروسه کی همغږګی د مختلفو برخو تر منځ
  • دبرخو تسهیل داعتبار دپروسی دبرخی سره