پرون دپژواک خبری آژانس رئیس دانش کروخیل دولسی جرګی له لوری د هغه څیړنیز رپورټ ته د وضاحت ورکولو په موخه غوښتل شوی و، کوم چی ویل کیږی چی یو شمیر دتنفسی مصنوعی دستګاو قاچاق دافغانستان څخه پاکستان ته صورت موندلی دی.
دنی په آند چی دولسی جرګی دا عمل دافغانستان درسنیو دقانون خلاف کار دي است؛ کوم قانون چی خپل همدی مجلس تصویب کړی دي.
دبل پلوه دجمهموری ریاست لومړی مرستیال ،امرالله صالح دیو تویټ په خپرولو سره پاکستان ته دافغانستان څخه د تنفسی دستګاو قاچاق راپور رد کړی دي.
ښاغلی صالح لیکی دي چی هیڅ تنفسی مصنوعی دستګاه دعامی روغتیا وزارت پورت اړوند دکابل دعامی روغتیا وزارت څخه ندی ورک شوی .
دبل پلوه که چیری د څیړنیز راپور په هکله د دولت له لوری داسی غبرګونونه تر سره شی، دا ښيی چی دولت د فساد
سره دمبارزی، قاطع او پریکړنده اراده نه لری او په هر دول چی شی دداسی راپورونو د خپریدو خنډ ګرځی او اجازه نه ورکوی چی رسنی داسی را پورونه خپاره کړی .
دحکومت دا ډول سلوک ددی سبب کیږی ترڅو هغه کسان چی په راتلونکی کی غواړی چی د فساد څخه پرده لیری
کړی ددی اندیښنه به لری چی مبادا ولسی جرګه، یا دجمهور رئیس‌ لومړی مرستیال او یا خپله حکومت به دهغوی سره داسی چلند وکړی کوم چی د پژواک سره وکړه .

دحکومت له لوری داسی غبرګونه به ددی سبب شی چی سانسور منځ ته راشی اود بیان آزادی به له منځه لاړه شی . زموږ غوښتنه دحکومتی بنسټونو څخه داده چی خپل شکایتونه د رسنیز وسرغړونو اوشکایتونو ته درسیدنی ته د کمیسیون له لاری مخ ته بوزی .همدارنګه دهیواد ولسی جرګه او ښاغلی امرالله صالح په کتبی ډول باید اطمینان ورکړی چی پدی برخه کی به لاسوهنه نه کوی .