د سبا او ستاره تلویزیونی شبکو د دوسیو لیژل لوی څارنوالی ته د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شکایتونو د رسید لو د ناقانونه کمسیون له لوری په کلکه ردوی، او دایو نا قانونه عمل ګڼی.
د رسنیزو شکایتونو او تخطیو ته د رسیدو کمسیون د سبا او ستاره تلویزیونی شبکو د اخلاقی اصولو سره په ټکر کی د خپرونو خپرول یی سرغړوونکی پیژندلی دی او هغوی یی لوی څارنوالی ته ورپیژندلی دی.
نی په افغانستان کی د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره په دی آند ده چی یوازی د ټولیزو رسنیو کمسیون چی د رسنیو په قانون کی ذکر شویدی د رسنیو د اوسنی قانون مطابق د رسنیولمړنیو قضیو ته لاس رسی او صلاحیت لری او د مخکینی ځای ځایګی په لړ کی په دی هکله د رسنیو شکایتونو او تخطیو ته د رسیدوکمسیون د رسنیو د اوسنی شته قانون په جاری کولوسره، غیر قانونی او د دموکراسی خلاف بولی او د رسنیو د ټولیز قانون په شتون کی د نموړی کمسیون هر ډول پریکړه او کړنه باطله بلل بولی.
د هر ډول محدودیتونو او کاری خنډونو جوړول د ټولیزو رسنیو په مقابل کی او د ټولیزو رسنیو تر تعقیب لاندی نیول بیله دی چی کوم مستند او بشپړ معلومات ولری او د رسنیو سپارل صلاحیت لرونکو اورګانونو ته د قانون او د بیان د آزادی خلاف دی. د اطلاعاتو او کلتور وزارت دیدی پر ځای چی رسنیو ته قانونی ستونزی پیداکړی باید قانونی آسانتیاوی ورته برابری کړی.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت د اساسی قانون او رسنیو د قانون مطابق مکلف دی چی د رسنیو د حمایت او د بیان د آزادی د پراختیا لپاره نوی او تاثیر لرونکی ګامونه واخلی، تر څو له همدی لاری د دولت اراده د ښاریانو د اساسی او بشری حقونو پر وړاندی تمثیل کړی .
دغه اداره ( نی ) یو ځل بیا د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه غواړی چی د رسنیو سره د رسنیو د قانون او د بیان د آزادی له روحی سره مطابق چلند وکړی . دسبا او ستاره تلویزیونی شبکو په هکله چی کومه پریکړه شویده د هغی په هکله دی یو ځل بیا خپل آند ته نوښت ورکړی، او همدارنګه د افغانستان د لوی څارنوالی له اداری څخه هیله کیژی تر څو هغه دوسیی چی د رسنیو د شکایتونو او تخطیو دغیرقانونی کمسیون له لوری نوموړی اداری ته لیژل شویدی کوم اثر ترتیب نکړی.