دیوی سروی په نتیجه کی چی دنی ددفتر له خوا په لاره اچول شوی وښودل . چی اکثریت دټولنیزو رسنیو کارکوونکی دمختلفو دلایلو پر اساس دانتقادی مطالبو دنشرولو څخه په ټولنیزو رسنیو کی ډډه کوی.

۹۴په سلو کی ګډون کونکی پدی سروی کی وویل چی دمختلفو دلایلو په اساس لکه : ګواښ، ویره ، دمسولانو د بی توجهی له کبله انتقادی او اصلاحی مطالبو ؛ دلیکلو په ټولنیزو رسنیو کی امتناع وکړی.

یوازی ۶په سلو کی ګډون کونکی ویلی دی ؛ سانسور په ټولنیزو رسنیو کی وجود نه لری او هر ډول انتقادی مطالب په دی رسنیو کی نشر ته رسیږی .

۵۸ په سلو کی ګډون کوونکو ویلی دی ،په اجتماعی رسنیو کی سانسور وجود لری؛ د هغه علت د هغه کسانو پلویان او خپله د هغه کسان چی دانتقاد لاندی راغلی دی دهغوی دګواښونو له کبله دی .او ددوی څخه غوښتل کیږی چی هغه مطلب بیرته پاک کړی د هغه پرته به بد برخلیک ور نصیب شی .

دی شمیر سروی ته دځواب پرمهال ویلی و: کله چی انتقادی مطالب په ټولنیزو رسنیو کی نشر شی ، د هغه کسانو له خوا چی دګواښ لاندی راغلی دی په ، مستقیم او یا غیر مستقیم ډول او یا د هغوی دپلویانو له خوا ؛ ګواښل کیږی او دهغوی څخه غوښتل کیږی چی نوموړی مطلب د حذف کړی .

۱۴په سلو کی ګډون کونکو ویلی دی د مسولینو دبی توجهی له کبله دانتقادی مطالبو دنشرولو څخه ډډه کوی داچی دوی په څو ځلی انتقادی مطالب خپاره کړی خو دولتی او نورو شخصی مسوولانو ددوی نیوکو ته هیڅ پاملرنه نده کړی چی دمسوولانو دا کار ددی سبب شوی چی هغوی نورو نه لیکی او زړونو یی تور شوی دی .

۲۲ په سلو کی ګډون کونکو په دی سروی کی دویری لکه (دځان ، ددندی دلاسه دورکولو له کبله ، ښکنځل ، په قوماوسیمی باندی دهغوی تړل او….) د انتقادی مطالبو څخه په ټولنیزو رسنیو کی ډده وکړی .دی ډلی کسانو ویلی دی ددی ویری چی دنده له لاسه ورنکړی اودیوی سیاسی ډلی په ملاتړ تورن نه شی نه شی کولای چی انتقادی مطالب نشر کړی.

نی چی د افغانستان دآزادو رسنیو ملاتړ اداره ده دملی یووالی دحکومت دمسوولو چارواکو څخه غواړی چی دهغه کسانو چی دانتقادی مطالبو دنشرولو خنډ ګرځی مخه ونیسی او اجازه ورنکړی چی د هیواد پرانستی فضای په اختناق او خودسانسوری باندی مبدل نه کړی .

صدیق الله توحیدی، رئیس دیده بان رسانه های دفتر نی گفت:” ما به این باور هستیم که هر قدر آزادی بیان در کشور محدود شود، به همان میزان حس نارضایتی شهروندان از دولت افزایش میابد که به هیچ و جه به سود دولت و مردم افغانستان نخواهد بود.”

قابل ذکر است که این نظر سنجی در جریان ماه سنبلۀ ۱۳۹۵، به شمول کابل در پنج زون افغانستان راه اندازی شد و در این نظرسنجی تنها از آن عده از کاربران رسانه های اجتماعی نظر خواسته شد، که عملاً خبرنگار بوده و کار اطلاع رسانی از وظایف اصلی شان است.