ولسی جرګی پرون دیو بی باوره فیصلی په پایله کی د ټولنیزو رسنیو د طرح تعدیل کی ددو ثلثو دآرا په تایید سره دټولنیزو رسنیو کمسیون تصویب کړ او داطلاعاتو او فرهنګ وزیر د هغه کمیسیون دریس په توګه منل شو .
څو موده وړاندی کله چی داطلاعاتواو کلتورپخوانۍ وزیر غوښتل چی دتخلفاتو دارزونی کمیسیون چی د ټولنیزو رسنیو پرخلاف جوړ شوی و . د ټولنیزو رسنیو دکمیسیون دطرح اوتعدیل اړوند مواد پارلمان ته لیږدول شوی و.پدی طرح کی داطلاعاتواو کلتور وزیر د کمیسیون په دریس په توګه په نظرکی نیول شوی و. ولسی جرګی هغه تصویب کړ.وروسته دسنا مجلس هغه تایید کړ. او داساسی قانون مطابق مختلط هیت وټاکل شواو هغه وخت هم ددوو جرګو له خوا ور باندی هوکړه ونه شوه، او په پای کی د ۱۳۹۳ کال دسلواغی په ۸ ولسی جرګه هغه طرح چی مخکی تصویب کړی و دآرا په دوثلثو باندی یو ځل بیا تصویب کړ.
د پرنسیب پر اساس دبیان دازادی په هکله نړیوال حقوق ، درسنیو څخه دڅارنی بنسټونه باید خپلواک او دحکومت د نفوذ څخه لیری وی او ټول هغه هیوادونه چی هلته دبیان ازادی دښه وضعیت څخه برخمن دی ، د رسنیو څخه د څارنی بنسټونه په بشپړه توګه خپلواک دی او حتی د غړو د ټاکلو په موخه هغه بنسټونه او دهغه بودیجه هم د هغه خپلواکی ضمانت کوی په قانون کی په نظر کی نیول کیږی .د ولسی جرګی دا فیصله نه یوازی د اساسی قانون د ۳۴ مادی پرخلاف بلکه د درسنیو او دبیان دازادی کی هم یو محدودیت شمیرل کیږی ُ، او رسنیو ټولنه د ستونزو سره مخ کوی .چی لامخکی د اطلاعاتو او فرهنګ او ددوی ترمنځ موجود دی .
دی یوه نیمی لسیزی وښودل دا چی داطلاعاتو او کلتوروزیر ددی کمیسیون په راس کی قرار درلود تل د رسنیو پر وړاندی دحکومت کړنی عملی کړی دی او نه یوازی د رسنیو د ښوالی په موخه کوم ګټور کارونه ندی تر سره کړی ، بلکه په غیر موجه دلایلو سره رسنی یی دقانونی څارونو په موخه محکمو ته ور پیژندلی دی
د رسنیو د حقوقو د پرنیسپ پر اساس، د رسنیو څخه د څار بنسټونو باید د د حکومت د سیاسی نفوذ څخه بهر وی ، ترڅو د مسلکی معیارونو په نظر کی نیولو سره د رسنیو د فعالیت په اړوند قضاوت وکړی . دا چی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دداسی بنسټ په راس ودریږی خپل اسقلالیت د لاسه ورکوی او لکه نور دولتی کمیسینونو غوندی به کار کوی
د نی دفتر د ملی وحدت د حکومت څخه غواړی چی هغه ژمنی چی د بیان دآزادی د پرمختګ په موخه ورکړی دی ، د قانون مطابق ، د ولسی جرګی دا مصوبه دی نه تایید وی او دارزونی په موخه دی څارنوالی ته وسپاری ترڅو څارنوالی د اساسی قانون د ۳۴ مادی مطابق د رسنیو او دبیان دازادی مطابق ، د ددی کمیسیون دلازیات استقلالیت په موخه دتقاضا وړ فیصله صادره کړی .