د هری ورځی یا مناسبت څخه  نمانځنه؛  په حقیقت کی دهماغه مناست ارزښت دی چی پر هغه باور لرو دهغه خنډونو او محدودیتونو پر وړاندی مبارزه ده کوم چی په غیر قانونی ټول پورته کیږی او داپه یوه ټولنه کی یوه هڅه ده چی باید تحقق ومومیاو داچی دنی دفتر ټولنیزی رسنی او په ټولیزه توګه دبیان ازادی یو ګران بیه ارزښت ګڼی اوهغه ته دتحقق ورکولو په موخه هڅه او هاند کوی پر هغه باور لری .اونوموړی ارزښت  ته د عدالت غوښتنی په موخه په خپلوکارونو د لومړیتوب حق ورکوی .

نو ځکه دنی دفترټولنیزو رسنیو ته د هغه دکړنو ته د اهمیت ورکولو په موخه  چی ټولنیزی رسنی پدی څو ورستیو کلونو کی دی باور ته رسیدلی چی باید  د ټولنیزی رسنیزو څخه نور دودیزو رسنیو غوندی د هغه څخه لمانځنه وشی او یوه ورځ په ملی او نړیواله کچه  په رسمیت وپیژندل شی او هغه ته عدالت غوښتنه وشی ،په همدی سبب دزمری دمیاشتی لومړی اونی دټولنیزو رسنیو په نامه نومول شوی ده .

سږکال هم د نی دفتر په نظر کی لری چی ددی اونی څخه لمانځنه وکړی او ددی ورخی د رسمیت پیژندلو په موخه دحق غوښتنی ته دوام ورکړی .

د ټولنیزی اونی په لړ کی چی دزمری د۸ یکشنبی څخه پیل کیږی لاندی موارد باید په نظر کی ونیول شی :

۱- یوه ډله د نی  د باشګاه دفارغانود څخه چی ټوله د ټولنیزو رسنیو کاروړنکی دی هم په دو برخو ویشل کیږی .یوه برخه چی  د ټولنیزو رسنیو (فیس‌بوک، تویتر او …) له لاری سږکال دټولنیزو رسنیو اونی ددی شعار لاندی ( موږد سایبری کودونو دتعدیل غوښتونکی یو ) دسایبری جزایی کودونو کی دتعدیل په موخه کمپاین په لاره اچوی.او هر پنځه یا لس دقیقی د(# دټولنیزو رسنیزو اونی ) خپل پوستونه او رپوټونه خپاره کړی. اوبله برخه یی ددفتر دباندی وزی او د سایبری جزایی کودونو په اړه سروی را ټولوی  اودټولنیزو رسنیزو کارکوونکو څخه ددی قانون د احتمالی محدویتونو په اړه پوښتنه کوی.

۲-او دټولو ټولنیزو رسنیزو کارکوونکو څخه غواړی ترڅو ټولنیزو رسنیزو کارکونکو څخه وغوښتل شی چی دټولنیزو رسنیو ستونزی او ننګونی په اړه خپل نظریان مطرح او ولیکی .

او دټولنیزو رسنیو داونی په اخیر کی (پنجشنبه ۱۲ دزمری) په یوه خبری ناسته کی دسروی پایلی او همدارنګه نور موارد په یوه خبری غونډه کی ارایه  کړی .

۳-  یوځل بیا به د اطلاعات او کلتور وزارت او همدارنګه یونسکو څخه وغوښتل شی چی ددی اونی په رسمیت پیژندولو باندی تأکید وکړی.