د آریانا او آریانا نیوز تلویزیون کارکونکي سلیمان یوسفی دکرونا وایرس، په ناروغی له اخته کیدو له کبله ومړ. ښاغلی  یوسفی د 10 کلونو راهیسی پدی رسنی کی د موټر چلونکی په صفت کار کاوه .

ښاغلی یوسفی دلسو ورځ راهیسی په کورکی قرنطین و جی نن د سختی نفس تنګی له کبله دافغانان چاپان روغتون ته ولیږدول شو او هلته وفات شو. دا لومړنی دکوید نولس رسنیز کارکونکی و چی ددی ناروغی له کبله په حق ورسید.

کوید ‌۱۹ چی دهغه سبب دکرونا وایرس دي په  افغانستان کی له تیرو دوومیاشتو راهیسی قربانی نیسی . په لسګونه رسنیزه کارکونکی پدی ناروغی اخته شوی دي یوازی په یوه رسنۍ کی پنځوس کسه پدی ناروغی اخته شوی دي.

پدی سبب چی په مطبوعاتو کی کار کول یو ټولنیز کار دي او بیا پدی  کار کی د قرنطین مراعات کول یوه اندازه ستونزمن کار دي په همدی دلیل هم درسنیو مدیرانو او هم خپله درسنیو  کارکونکی مسوولیت لری چي دکارپه جریان کی، صیحی هدایات‌ مراعت کړی؛ ترڅو ددي ناروغی څخه په امان کی اوسي.