دبیان آزادی دبشری حقونوداساسی حقونو څخه شمیرل کیږی چی په وروستي ۱۸کلنو کی دغوړیدو مرحله ته رسیدلی دی .چی دا ارزښتونه، نه یوازی دافغانستان خلکو ته بلکه نړیوالی ټولنی ته هم تل د ویاړ وړخبره ده.

چی  هغوی ته هم دمهمو او دیادوني وړ لاس ته راوړنو څخه شمیرل کیږی چی مهمواو ارزښناکو لاس ته راوړنو حخه دشکه پرته همه دبیان آزادی ده

اوس دسولی په خبرو کی، دا ارزښت په یو ډول څنډی ته ایښودل شوی دي

اوپه ځینی مواردو کی حتی دهغه په باره هیڅ خبری هم نه کیږی

دنی دفتر ددی څخه انیښنه لری، هسی نه چي کومی خبری چی د طالبانو او امریکاییانو تر منځ وشوی او دتیر ۱۸ کلنو لاس ته راوړنو حخه اوپه راس کي د بیان آزادی په هکله په جدی ډول خبری ونه شوی، او طالبانو او افغانانو ترمنځ بحث به هم هماغه خبرو تکرار وي.

نی د افغانستان حکومت څخه غواړی ترڅو لږ ترلږه یوتن درسنیزو کورنی څخه داستازي په ډول چی خپلواک وی او  وکولای شی چی دبیان دازادی څخه دفاع وکړی پدی خبرو کی شامل شي.

نی که څه هم پوهیږی چی  میرمن شریفه زرمتی وردک چی مخکی خبریاله وه او هم ښاغلی احمد نادرنادری دجمهوری ریاست په ارګ کی  دبیان ازادی سفیر دی، پدی هیئت کی شامل دي،خو میرمن زرمتی نن دسیاسی مخکښوڅخه ده اوښاغلی نادری هم دحکومت د آدرس څخه پدی هیات کی شامله دی.

دنی په اند په مذاکره کونکی ټیم کي د ټولنیزو رسنیو داستازي نه شتون دبیان ازادی ته یو غټ زیان دي او دبلی لوری د رسنیو دشهیدانو دوینو په نظر کی نه نیول شمیرل کیږی، هغه شهیدان چی پرته لدی چی کوم ګټه لاس ته راوړي یوازی دبیان ازادی د ساتلو په موخه خپل خواږه ځانونه دلاسه ورکړل.                                                                                                                معلوماتو ته لاسرسی دستونزودحل  څلورویشت ساعته دتلیفون شمیره

093702004477