کومی مرکی چی پدی وروستیو کی په ټولنیزو رسنیو کی لاس په لاس ګرځی اودیو خبریال  له لوری چی ظاهرآ طالب دی، دبین الاافغانی خبرو د پرانستی غونډی پرمهال دقطر هیواد  د دوحه‌ په ښار کی نشر شوی دی، ددی حقیقت څرګندوی دی چی دطالبانوپه فکر کی د بشری حقونو او په تیره بیا دبیان دازادی په حق غوښتنی کی هیڅ بدلون ندی راغلی.

د نی دفتر د مذاکره کوونکو څخه غواړی، تر څو پدی برخه کی اړین تضمینونه  دافغانستان خلکو ته ورکړل شی، ترڅو اوسنۍ اندیښني له منځه لاړ شی. نی پدی باور دي  چی پرته دبیان او رسنیو د آزادی څخه هیڅ هیواد به دترقی او پرمختګ خوږ خوند ونه څکی،  دنی ددفتر په باور دبشری حقونو او دبیان آزادی پر سر معامله، دبیان ازادی اودافغانستان بی وسه خلکو، پر وړاندی خیایت بلل کیږی.

دا ارزښتونه باید وساتل شی، بیان او رسنیو آزادی باید د هر ډول تعرض څخه مصئون پاتی شی. د مذاکری غاړی باید زموږ او دخبریالی دټولنی غوښتنه ده رسماً دا ضمانت ارائه شی.