دکار او ټولنیزو چارو وزارت  دنادولتی او خصوصی سکتور بنسټونو  دکارکونکو دحقوقو د مقرری دتنظیم  څخه خبر ورکړی دي  .

دا مقرره په دری  فصل او۲۲ مادو کیه تدوین شوی دي،  چی لومړنی تقنینی‌ سند  یی دافغانستان دنادولتی او خصوصی سکتور دکارمندانو دتقاعد د ورکړی په هکله دی او ددي مقرری پراساس هر غیر دولتی بنسټ او خصوصی سکتور مکلف دی  چی باید  خپل کارکوونکی ته دهرکاری  کال  د کار په بدل کی دیوی میاشتی معاش ورکړی ..

نی دافغانستان دازادو رسنیو ملاتړ اداره ، ددی تر څنګ چی دکار او ټولنیزو چارو وزارت او دهغه چارواکو څخه چی دا مقرره یی تصویب  اوتوشیح  کړی ده منندوی کوی ني دفتر ددی مقرری،  نافذ کول د نیکمرغۍ د لامل په توګه انګیری.

نی افغانستاندټولو رسنیو او  بنسټونو څخه غواړی ترڅو دا مقرره دقانونی سند په توګه په نظر کی ونیسی دخبریالانو او کارکونکو سره ددی سند پراساس قانونی چلند وکړی  .

نی چی ددی مقرری  توشیح  په موخه ډیر هڅه او آند کړی دی پدی، باور لری چی هیڅ رسنیز بنسټ ددی خلاف عمل ونکړی او اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه غواړی چی دهغه دتطبیق په موخه خپل څارنیز رول پدی هکله ادا کړی.