په دی ورستیو کی د رسنیو څخه لیدل کیژی چی ګاونډی هیوادونه په ځانګړی ډول پاکستان او ایران کوښښ کوی تر څو د خبریالانو د ساتونکو په نامه ځینی ټولنی جوړی کړی، تر څو له همدی لاری خپلی ګټی خوندی وساتی، اوله بله پلوه د بیان آزادی او رسنی محدودی کړی، ترڅو د خبریالانو د شته اتحادیو او نهادونو تر منځ بیل والی او بی اتفاقی واچوی او په خپل لاس د جوړو شویو نهادونو څخه سیاسی ګټه پورته کړی. 
نی د دا ډول ټولنو جوړول د ګاونډیو هیوادونو له لوری د اندښنی وړ بولی، په همدی هکله د رسنیزی او خبریالی له ټولنی څخه غواړی چی د دی ډول نهادونو په پیژندلو کی پوره دقت او پاملرنه وکړی او پری نژدی چی دا ډول په نامه نهادونه د هیواد درسنیو فضا خرابه او وړکوټی کړی. همدا ډول د افغانستان حکومت باید د بیان او رسنیو د خپلواکی په خاطر د خبریالی د ټولنی سره په همغږی، د ګاونډیو هیوادونو د دا ډول لاس وهنو مخه د هیواد در رسنیو په چارو کی و نیسی.
نی د خپلی دندی په چاپیریال کی د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ له هغو ټولو ټولنو چی د دی هیواد د ښاریانو له لوری بیله کومی بحرنی ارادی جوړی شوی، دفاع کوی او خپل ځان له هغوی سره د بیان او رسنیو د خپلوااکی همغږی او مل بولی.
داد هیواد دهر ښاری روا حق دی تر څو د هیواد د اساسی قانون په رڼا کی د خپلو بشری او سیاسی حقونو د خوندی توب په خاطر ډله ایزی ټولنی جوړی کړی.
د نی په افغانستان کی د خپلواکو رسنیو ملاتړ اداره په دی آند ده چی ډله ایزی اتحادیی د خلکو د نظام یو ضروری رکن دی او د دغو مناسب بستر په مرسته خپل روا او هدفمندانه تأثیر د ټولنی په یوه خاص قشر جوړوی.
د یادونی وړ ده چی هیڅ بحرنی هیواد ددی حق نه لری چی، د خلکو د دا ډول ټولنو په جوړولوکی خپلی سیاسی ارادی ګډی او له هغوی څخه په خپله ګټه کار واخلی او یاهم د هیواد د خبریالانو په نامه داسی ټولنی جوړی کړی.