۶ میزان  معلوماتو ته دلاسرسی د ورځی  په عنوان په نړیوالو جنتریو کی  ثبت شوی دی ، خو په افغانستان کی دا «حق» هغسی ای په اساسی قانون کی په رسمیت پیژندل شوی دی تحقق ندی موندلی  او خبریالان  معلوماتو ته نه لاسرسی خپل پر وړاندی یو غټ ستونزه بولی .

که څه هم معلوماتو نه لاسرسی اوس هم یوه ننګونه ده  ، خو په افغانستان خبریالان  دا اساسی حق یو خیال ګڼی خو دسروی پر اساس  چی معلوماتو ته دلاسرسی دنړیوالی  ورځی  په مناسبت  دنی ددفتر له خوا اعلان شوه خو په خواشینی سره ۳۴ په سلوکی دولتی بنسټونه لا تراوسه دمعلوماتو رسولوپه موخه په دولتی اداراتو کی نه دی جوړی کړی .

معلوماتو ته دلاسرسی په قانون  کی راغلی دی  “ادارات مکلف دی چی دهیواد داتباعو دحق دتامین په موخه دامعلوماتو رسولو مسووله مرجع مشخص کړی.”

دنی ددفتر د سروی پر اساس ، د ۶۹بنسټونو او دولتی  اداراتو څخه ، ۵۱ دولتی بنسټونو ځواب ویلی دی ، خو  ۱۸ نورو بنسټونو دپوښتنو پانو ته هیڅ ځواب ندی ویلی .

دیادولو وړ دی چی  ۳۴ په سلوکی دولتی بنسټونو چی دمعلوماتو رسولو مرجعی یی ندی جوړی کړی ۱۸ بنسټه ندی چی  اصلاً ځواب ندی  ارایه کړی..

دبل پلوه د انترنتی خدمتونو خصوصی شبکی هم وایی، چی په ځینو ولایتونوکی یی فعالیتونه  کی  محدود شدوی دی او وګړو ته یی د معلوماتو ته درسیدو په موخه  مختل کړی دی .

د قندوز او هلمند ولایت وګړی وایی ،دمخابرایتی خصوصی شرکتونو خدمتونه دتیری دوو میاشتو راهیسی محدود شوی دی او دشپی له خوایی اړیکی په بښپړه توګه پری شو ی دی .

انترنت یو د معلوماتو رسولو مهمه وسیله ده او دافغانستان حکومت  د قانون پر اساس مکلف دی تر څو  د وګړو لاسرسی و انترنت ته برابرکړی او دمخابراتی شبکو دقطع ګیدو مخه ونیسی .

د افغانستان داساسی قانون پر بنسټ  وظیفه لری ترڅو دهیواد ټولو وګړو ته دمعلوماتو زمینه برابره کړی . اوټول خنډونه چی ددی حق پر وړاندی پراته دی  له منځه یوسی .