نی، “د میډیا پول جوړول” د خبریالانو لپاره په ملی شورای کی غیر قانونی بولی او د هغی د له مینځه وړلو غوښتنه کوی

هر ډول محدودیت چی د رسنیو د ملی شورا له ناستو څخه د معلوماتو د له لاسته راوړلو خنډ وګرځی، په داسی حال کی چی د ملی شورا د داخلی دندو اصول ترپښو لاندی نکړی د قانون خلاف بلل کیژی.