د نی دفتر اطلاعاتو ته دلاسرسی قانون تصویب د وزیرانو د شورای له خوا یو مهم گام بولی

اطلاعاتو ته دلاسرسی قانون د افغانستان داسلامی جمهوریت د وزیرانو دشورای په مجلس کی دتایید وړ ګرځیدلی او دری کسیزه هیات ( دعدلیی وزیر، د ملی امنیت صلاح کار او دریاست جمهوری ددفتر ریس) ته دنده ورکول شوی ده تر څو دی قانون ته ددی مجلس مطابق یو ځل بیا کتنه ورته وشی هغه تصیح…