د جنسی تیری اوتاوتریخوالی دقربانیانو د انځورد ښودلو څخه په رسنیو باید مخنیوی وشی

تیره ورځ ځینو دافغانستان تصویری رسنیو، دافغانستان په شمال کی پر یوی کوچنی انجلی باندی دیو ملا دجنسی تیری په اړه دیو خبرد نشرولو ترڅنګ د قربانی د څیری ،هویت او د هغه مرکه خپره کړه چی دا کار دافغانستان دټولنیزو رسنیو د ۴۵ مادی د اومی او اتمی فقری خلاف کار دی او رسنی…