حکمی بنسټونو په ځانګړی توګه پر آزادو رسنیو باندی برید د افغانستان د قوانینو پراساس جرم

تیره شپه د ۱۳۹۳ کال دسلواغی ۲۷یو شمیر سیمیزو زورخاوندانو د هرات ولایت پر خصوصی تلویزون چی “ناب” نومیږی برید کړی او د هغه دفتر د وسایلو په تخریب او د ښیښو په ماتولو لاس پوری کړی دی.