په افغانستان په رسنیو کی دسانسور زیاتوالی

دنی ددفتر سروی ښیی چی دافغانستان رسنی او خبریالان په ډیر سختی سره د سانسور سره مخ دی کومه دنظر څرګندونی چی د نی دفتر تر سره کړی وی دهیواد د۲۵ ولایتونو څخه ۳۳۵ تنه خبریالانو څخه دمطرح شوو پوښتنو ته داسی ځواب ویلی واو ددی نظر ورکونکو د بیان دآزادی وضعیت دسانسور له کبله…