دکندهار دسیمیزی (څانګی رادیو ) په دفتر کی چاودنه ، جګړیز جنایت دی ،او په سختی سره یی غندل کیږی

د پنج شنبه د تلی پر ۳۰ دماښام پر ۷بجو دکندهار ولایت دڅانګی پررادیو کی چاودنه وشوه ، او په خوښی سره چی کارکونکو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی او خپرونی هم فعالی دی خو مالی خساری رسیدلی دی .