نی داریانا نیوز دمستقیمو نشراتو د پری کیدو په اړه چی ویل کیږی دامنیتی ځواکونو له خوا صورت موندلی دی شوک لیدلی دی

نن چهارشنبی د لړم دمیاشتی پر ۲۰ نیټه چی کومی مظاهری دزابل ولایت د۷ تنو د سر دپری کیدو له امله دکابل په ښار کی تر سره شوی وی ، دآرایانا نیوز ژوندی نشرات دامنیتی ځواکونو له خوا پری شوی .