دبیان د آزادی وضعیت دملی یووالی په حکومت کی دتیر حکومت په پرتله خراب شوی دی

دنی ددفتر دموندونو پر اساس، دتاوتریخوالی دځانګړو او خاصو ډولونه لکه : پر خبریالانو باندی تاوتریخوالی، سانسور ته مجبورکول،لنډ مهاله نیونی، درسنیو تړل، معلوماتو ته پر لاسرسی باندی محدودیت او خبریالانو تیښته دهیواد نه دباندی د طالبانو حکومت د راپرزیدو وروسته دافغانستان په دوو دورو( دحامدکرزی او دملی یووالی حکومت) را ټول شوی دی، چی ښیی…