حکومت باید څرګند کړی چی دمینی منګل وژنه د هغی درسنیز کار سره اړیکه درلوده که نه

دکابل په اتمه ناحیه کی  دغویی پر ۲۱ناشناخته وسلوالو کسانو دولسی جرګی دفرهنګی کمیسیون  صلاح کاره مینه منګل په ډزو سره  ووژل . دکورنیو چارو وزارت  ویاند ویلی دی، میرمن منګل کله چی دکور نه دکار په نیت روانه وه  چی دڅو موټر سایکل سپورو له لوری د ګولی ښکار شوه او ځان یی له…