پرخبریالانو باندی تاوتریخوالی دمجازاتو څخه دخلاصون یا معافیت دود سره مبارزه » دتاوتریخوالی حکومتی عاملان باید محاکمه شی.

     د نوامبر دوهمه دشنبی ورځ « پرخبریالانو باندی تاوتریخوالی دمجازاتو څخه دخلاصون د دود سره مبارزه » دنړیوالی ورځی سره  برابره ده  دخبریالانو څخه دساتنی دکمیټی د کلني را پور پر اساس یا دافغانستان دخبریالانو CPJ  د  ۲۰۱۹ کال په په درجه بندی کی افغانستان دخبریالانو دو ژنی دقانونی نه څارلو له لحاظه…