په افغانستان کی ټول دشخړي لورې رسالت، دنده، اومسوولیت لري چی دافغانستان دتیرو ۱۸ کلنو لاس ته راوړني وساتي

  1:نی دامریکی او طالبانو تر منځ دهوکړې لیک دلاسلیک په درشل کی ددي تر څنګ چی ددي موضوع څخه هرکلی کوي تذکر ورکوي چي: په هیواد کی په شخړو کی دښکیل لورو په هوکړه لیک، نباید د بشری حقونو او بشری ارزښتونو خلاف وی.