په هر دلیل چی وی هیڅوک حق نه لری چی دخبریالان وویروی او یا هغوی ته ګواښ وکړی 

دتخار په ولایت کی دملکی تلفاتو اړوند او په تیره بیا دماشومانو دو ژنی په اړه چی د افغانستان حکومت دهوایی ځواکونو له لوری دخبریالانو له لوری خبرونه خپاره  شوی و چی دافغانستان حکومت دغضب سبب شوی دي.