نی د ایماق د کورنی د درو تنو دشهادت دڅیړلو غوښتنه کوی

د رسیدلو را پورونو پر اساس، تیره شپه دوسله والو کسانو له لوری دشهید بسم الله عادل ایماق پرکور وسله والو کسانو له لوری برید شوی چی دهغه ورور، خوراو یو خوریی  وژل شوی دي. ددی راپور پر اساس بریدکوونکو  دوه تنه د کورني غړی له ځانه سره بیولی دي.