دښځی د ورځی دلمانځنی په درشل کی ، د ښځینه خبریالانو د موخیزو وژنو دوسیې باید وڅیړل شي

د مارچ اتمه دښځی نړیواله ورځ په داسی وخت کی لمانځل کیږی چی په افغانستان کی ښځی د هر بل وخت دامنیت او دودیزو فشارونو لاندی دي، دښځینه بشری فعالینو او خبریالانو موخه ګرځیدل ددی سبب شوی دي ترڅو میرمنی  د خپل راتلونکی مسلک او امنیت څخه  بشپړ اطمینان ونه لری.